Kinsley
0%
palm palm

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Kayıt İçin Gerekli Evraklar

Çanakkale Kampüs Erkek Öğrenci Yurdu Kayıt İçin Gerekli Belge ve Evraklar

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Özel yurtlar için hangi belgeler gereklidir, Online kayıt nasıl yapılır Özel yurtlar için gerekli belge ve evraklar nasıl temin edilir

Kayıt İçin Gerekli Belgeler
a) Öğrencinin Yurt ilke ve kurallarına aynen uyacağına dair, örneği Yurtlar Müdürlüğü’nden alınacak taahhütname.
b) Öğrenci Kimlik Belgesi fotokopisi.
c) 1 adet Nüfus Cüzdanı Örneği.
d) 1 adet İkametgâh Belgesi. 
e) e devlet üzerinden alınabilir Sabıka Kaydı 
f)  4 adet vesikalık fotoğraf. 
g) Devlet hastanesi veya sağlık ocaklarından alacakları sağlık durumunun yurtta kalmasına elverişli olduğunu belirten ve tek hekim tarafından düzenlenen sağlık raporu,
h) Yabancı uyruklu öğrenciler emniyet makamlarından alacakları Türkiye’de oturma izni verildiğine dair izin belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisi ve İnterpol’den alacağı sabıka kaydının olmadığına dair belgenin onaylı fotokopisini getireceklerdir.

Kayıt işlemini için gerekli belgeleri kampuspansiyoncanakkale@gmail.com adresine göndererek işlemi hızlandırabilirsiniz.